ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ database
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2561
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2565
การจัดจำแนก ไม่ทราบ
หน่วยวัด คน
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 18 พฤษภาคม 2565