พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ระบบ การปรับปรุง

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขระบบ 5 recent views

    เป็นการปรับปรุงแก้ไขระบบ โดยปรับตามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้งานระบบโดยผู้ใช้งาน
    สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).