พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: ระบบ

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลเครื่องมือการสร้างระบบ 5 recent views

    เครื่องมือการพัฒนาระบบ เช่น ภาษาและ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
    สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
  • ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขระบบ 5 recent views

    เป็นการปรับปรุงแก้ไขระบบ โดยปรับตามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้งานระบบโดยผู้ใช้งาน
    สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).