พบ 3 ชุดข้อมูล

แท็ค: ระบบ

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลเครื่องมือการสร้างระบบ 5 recent views

  เครื่องมือการพัฒนาระบบ เช่น ภาษาและ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
 • ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขระบบ 5 recent views

  เป็นการปรับปรุงแก้ไขระบบ โดยปรับตามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้งานระบบโดยผู้ใช้งาน
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
 • ข้อมูลการออกแบบระบบ 5 recent views

  การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบระบบที่จัดเก็บข้อมูล
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).