พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ข้อมูล ความต้องการใช้

กรองผลลัพธ์
  • ความต้องการในการดำเนินงานตามภารกิจ 2 recent views

    เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
    สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 5 ตุลาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).