พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: การจัดเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม

กรองผลลัพธ์
  • แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล 1 recent views

    แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
    สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 29 พฤศจิกายน 2565
  • แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก 5 recent views

    แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
    สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 27 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).