พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Non-Commercial (Any) หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ

กรองผลลัพธ์
  • รายละเอียดโครงการ 3 recent views

    "เป็นรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ เช่น ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ แนวทางทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน บทบาทหน้าที่ของ บจธ....
    กองการตลาด 26 กรกฎาคม 2565
  • หลักเกณฑ์การคัดเลือก เจ้าของที่/ผู้ประสงค์ใช้ที่ดิน 2 recent views

    "เป็นข้อมูลหลักเกณฑ์การคัดเลือก เจ้าของที่/ผู้ประสงค์ใช้ที่ดิน
    กองการตลาด 25 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).